Algemene voorwaarden

1. algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Paleofamilie en een wederpartij, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De bestelling of opdracht door middel van e-mail of elektronische formulieren van de wederpartij aan Paleofamilie geeft de wederpartij te kennen dat het met de algemene leveringsvoorwaarden van Paleofamilie akkoord gaat. Paleofamilie behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 3. Algemene voorwaarden van derden worden door Paleofamilie niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan in schriftelijke vorm; hieronder valt het aanbod via elektronische middelen als e-mail en internet. 2. Alle genoemde prijzen zijn in Euro”s en inclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en altijd onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.  3. De aanbiedingen en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Dit geldt niet voor bestellingen die gedaan zijn voor het moment van wijzigen, tenzij sprake is van overmacht. 4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Paleofamilie op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.  5. De overeenkomst tussen wederpartij en Paleofamilie gaat in op het moment dat de wederpartij via de website, per e-mail, een bestelling aanlevert bij Paleofamilie. Met het aanleveren van een bestelling accepteert de wederpartij de algemene voorwaarden van Paleofamilie. 6. De overeenkomst tussen wederpartij en Paleofamilie is bindend op het moment dat Paleofamilie per e-mail of schriftelijk een factuur levert aan de wederpartij. 7. Paleofamilie behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

3. betaling

1. Betalingen aan Paleofamilie kunnen gedaan worden door middel van iDEAL (de diensten van Sisow), overboeking vooraf naar rekeningnummer NL40INGB0006473177 t.n.v. Zeelenberg Multimedia o.v.v. de ordernummer, of PayPal.

4. leveringsvoorwaarden

1. De bestelling door wederpartij wordt geleverd nadat de betaling van de volledige factuur door Paleofamilie is ontvangen. 2. Alle producten worden uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd, tenzij er sprake is van overmacht.  3. Verzenden van bestellingen gebeurt per e-mail, waarbij de wederpartij een link ontvangt om het product te downloaden. 4. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding.

5. garantie, ruilen en retourneren

1. E-boeken en andere digitale content kan niet worden geruild, noch geretourneerd vanwege de niet-fysieke staat van de producten.

6. aansprakelijkheid

1. Paleofamilie aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan personen als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik van geleverde producten, of het onjuist opvolgen van de gebruiksaanwijzing door wederpartij. 2. Paleofamilie aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het opvolgen van adviezen in de E-books of door onoordeelkundig gebruik van deze adviezen. De inhoud van de e-boeken worden naar beste weten, onderzoek en ervaring samengesteld. Echter, als er sprake zijn van gezondheidsklachten dan is het altijd raadzaam om contact op te nemen met een (natuurgeneeskundig) arts en niet zelf te stoppen met medicatie zonder het raadplegen van een arts. Paleofamilie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuist- en onvolledigheden.

7. overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor Paleofamilie niet in staat is de verplichtingen naar wederpartij tijdig na te komen. De nakoming van die verplichtingen worden opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Na 5 dagen kan de wederpartij de bestelling kosteloos annuleren.  2. Indien er sprake is van overmacht wordt wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. 3. In geval van overmacht heeft de wederpartij geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Paleofamilie als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

8. gegevensbeheer

1. Paleofamilie gaat vertrouwelijk om met vragen of informatie die wederpartij stelt of levert. Gestelde vragen of geleverde informatie zal op geen enkele manier bij derden terechtkomen. 2. Door wederpartij vrijwillig aangeleverde persoonsinformatie wordt alleen gebruikt om bestellingen zo prettig en eenvoudig mogelijk te kunnen leveren, om als daar aanleiding toe is te overleggen over de bestelling, of om, indien wederpartij hiertoe heeft verzocht, een nieuwsbrief te sturen. 3. Paleofamilie respecteert de privacy van alle online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via de website wordt verkregen. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden. 4. Paleofamilie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de wederpartij wordt opgeslagen. Paleofamilie gebruikt cookies om het gebruik van de webwinkel te faciliteren en de instellingen en voorkeuren van de wederpartij te onthouden. De wederpartij kan de cookies uitzetten via de gebruikte browser maar dit kan het functioneren van de website van Paleofamilie negatief aantasten. De cookies worden ook gebruikt als onderdeel van de Google Analytics dienst. Deze dienst wordt door Paleofamilie gebruikt om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website van Paleofamilie gebruiken. Indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht kan deze informatie aan derden verschaft worden. Paleofamilie heeft hier geen invloed op. De verzamelde informatie wordt door Google zo veel mogelijk geanonimiseerd. Er wordt geen IP – adres nadrukkelijk meegegeven.

9. recht

1. Op alle overeenkomsten, artikelen, diensten en voorwaarden van Paleofamilie is ten allen tijde het Nederlands recht van toepassing.